UPS Mentorilta saat henkilökohtaista palvelua vankalla ammattitaidolla. Katsotaan yhdessä Teille sopivat, Teidän tarpeisiinne oikein mitoitetut ratkaisut toimintanne varmistamiseksi.

Pitkäaikainen työskentely tuotekehityksen kärjessä, kokemus tuotehallinnan, myynnin sekä huollon prosesseista ovat antaneet kattavan ymmärryksen UPS-, varavirta- ja akkuliiketoiminnasta.

Legrandin kannustamana tästä kokemuksesta syntyi UPS Mentor.

UPS Mentor ja Legrand pystyvät yhdessä tarjoamaan korkealaatuisen kokonaispalvelukonseptin, joka sisältää mm:

  • Kartoitukset
  • Järjestelmien mitoitukset ja suunnittelun
  • UPS-laitteet
  • Muut konesalituotteet
  • Asennukset
  • Ylläpito ja huoltopalvelut
  • Järjestelmien purku ja hävitys asianmukaisesti (sis. akustot)

Kaikki tämä pystytään toteuttamaan Legrandin kattavan tuotepaletin sekä kasvavan yhteistyöverkoston ansiosta

Pystymme vastaamaan kattavasti UPS-tarjouskyselyihin.

Tarjousta laadittaessa kiinnitetään huomiota perus laitevaatimusten täyttymisen lisäksi mm. selektiivisyyden täyttymiseen.